U pilates i yoga studiju "Reformer" možete se opredijeliti za slijedeće oblike vježbanja:

PILATES NA PODU (MATWORK)

Savladavanje pilates vježbi u malim grupama do osam klijenata bez ili uz uporabu rekvizita koji će vježbanje učiniti intenzivnijim i interesantnijim. Opredijelite se za široku ponudu grupa prema vlastitim mogućnostima i vremenu kojim raspolažete.
Satovi se održavaju jednom ili dva puta na tjedan u trajanju od 45 minuta.


PILATES NA SPRAVAMA – REFORMER I STABILITY CHAIR

Individualni satovi za jednog do dva klijenta na posebno dizajniranim pilates spravama uz stručno vođenje instruktora pilatesa. Satovi se odvijaju prema dogovoru jednom ili više puta tjedno u trajanju 45 ili 60 minuta.


PRIVATNI SATOVI

Pružaju individualni pristup uz izradu osobnog programa vježbanja i praćenja napretka te predstavlja kombinaciju pilatesa na podu sa i bez rekvizita te vježbe pilatesa na spravama (reformera i stability chaira). Ovakvi treninzi zadovoljavaju sve vaše zdravstvene i tjelesne potrebe za vježbanjem i čine trening još efikasnijim.


KOMBINACIJA REFORMERA SA PILATESOM NA PODU ILI YOGOM

Ova kombinacija omogućava da svaki tjedan iskoristite ono najbolje od pilatesa. Jedan puta tjedno vježbajte pilates na reformeru u trajanju od 60 minuta uz stručno vodstvo, a drugi trening u tjednu pilates na podu u malim grupama ili hatha yogu ovisno o vašem izboru.


HATHA YOGA

Hatha yoga je miran način vježbanja gdje se kroz različite vježbe – asane izmjenjuju vježbe istezanja, jačanja i opuštanja uz pravilno disanje. Ovakav način vježbanja preporuča se svim osobama bez fizičke kondicije, sa lakšim ili srednjim zdravstvenim tegobama (visoki tlak, astma, promjene na kralježnici i sl.), te onima kojima je potreban odmak od svakodnevnice i oslobađanje od stresa.


YOGALATES

Yogalates kombinira asane (položaji tijela iz yoge),sa vježbama snage i istezanja. U yogalatesu angažira se maksimalan broj mišićnih grupa, a zadržavanje u određenom položaju dopušta da organizam, adaptiran novoj situaciji,do kraja iscrpi njene prednosti.


Izrada: tvrtke.com, najposjećenije hrvatske žute stranice.